juf Linda Humme
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)

De wereld verandert, het onderwijs verandert, leerlingen veranderen, het web verandert.
Als je in het onderwijs werkt, heb je te maken met leerlingen en ouders die zich in snel tempo ontwikkelen in de manier waarop zij met elkaar en met de docenten om (willen) gaan. Ook informatie en de beschikbaarheid daarvan verandert met het uur.

Lees meer>>>

(Advertentie voor leraar of ouder)

Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld’.

Leren klokkijken?
Werkbladen printen of online oefenen met Klokrekenen.nl.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Website over media in de basisschool

MEDIAWIJSHEID
Met werken aan mediawijsheid bedoelen we het verwerven van de kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot de ontwikkeling van een waardebewuste en alerte houding tegenover media en het gebruik ervan door de leerlingen en door anderen.

Lees meer >>>

MEDIAGELETTERDHEID
Onder werken aan mediageletterdheid verstaan we het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes met betrekking tot de taal van de media en de vele toepassingen ervan in de multimediale wereld waarin de kinderen leven met de bedoeling die te kennen, te begrijpen en te gebruiken.

Lees meer >>>

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Diploma's en oorkondes maken
Maak online een tafeldiploma, veterdiploma, een certificaat, een uitnodiging, etc.
(Advertentie voor leraar of ouder)
Wat zijn sociale media? Wat is de definitie van sociale media, waarom zijn ze zo populair en wat heb je er eigenlijk aan?