Voor deze website is het gebruik van cookies vereist, klik hier voor meer informatie. later opnieuw tonen ik ga akkoord met cookies
 
 • juf Linda Humme
  Bezoekers:
 • Ipad en computer samenwerken
 • iPads gebruiken tijdens de les...

  Steeds vaker lees je dat er iPads worden gekocht ( of men wil ze aanschaffen) om in te zetten in het onderwijs. Ik vraag we regelmatig af wat de meerwaarde daarvan is, wat de opbrengst zal zijn......

   

  Ik ben bang dat iPads worden gekocht om de leerlingen extra te laten oefenen met allerlei leuke onderwijskundige Apps. Dat er allerlei "spelletjes" gespeeld zullen worden. Wordt er dan ook bewust gekeken naar de stof die op dat moment wordt behandeld in de klas? Wat nu precies aansluit bij het kind? Weet de leerkarcht hoe al die Apps werken en wat het effect zal kunnen zijn in het leerproces van het kind? Wordt dat gemeten? Bijgehouden? Worden de resultaten ook bekeken en wordt er een plan gemaakt voor het kind als het goed gaat of juist niet?

   

  Mmmm... Ik kreeg afgelopen week de kans om met 30 iPads een week te gaan werken. Ik wilde niet zomaar iets leuks doen. Ik weet namelijk al van te voren dat de kinderen het leuk gaan vinden. Wie vindt het nu niet leuk, op een iPad werken i.p.v. in een schrift met pen en papier werken.....

   

  Ik wil dat het aansluit bij mijn lesstof, dat leerlingen op hun niveau worden uitgedaagd, dat ze extra steun kunnen krijgen en directe feedback kunnen krijgen. Dat ze meer doen in dezelfde onderwijstijd en hoe wordt de lesstof opgenomen? Verwerkt?

   

  Om te beginnen heb ik eerst de week bekeken: welke onderwerpen bij welke vakgebieden komen die week aan bod. Wat wel en wat niet op de iPad. Wanneer is er meerwaarde en wanneer is het leuk? Mag het leuk zijn? Moet er altijd meerwaarde zijn? Hoe ga ik controleren en bijstellen na het gemaakte werk van de leerlingen?

   

  Dropbox aangemaakt. Apps bekeken die aansluiten in die week. Wensenlijst gemaakt en gemaild naar Malmberg en Heutink.

  Daarna al mijn presentaties voor deel ( wanneer meerwaarde is) omgezet naar 3 verschillende formaten: PowerPoint, Word, PDF.

  Voor elke leerling een mapje aangemaakt, soort ELO gemaakt in Dropbox; en daarin hun eigen documenten gezet en een algemene map met algemene info.

   

  Heel wat werk, wilde directe feedback. De meeste software gebruiken flash. Dat kun je niet gebruiken op de iPad. Dus ik vond HotPotatoes...en daarin heb ik activiteiten gemaakt i.p.v. taalschrift of rekenschrift en nakijkboekjes. Zo gaat het normaal, maar ik wilde effectief onderwijs en vaardigheden vergroten en uitdagen. 

   

  Conclusie: Dropbox kan niet altijd 25 leerlingen tegelijk in Dropbox laten werken. Soms wachten en soms werd je er even uitgegooid. Worddument controleren op de lay-out in Dropbox.  Formulieren en invulvelden, beveiliging in Word werken niet.

  PowerPoint: links werken niet.

  PDF: links werken en doorbladeren ging perfect.

   

  Lesgeven ging snel, sneller dan normaal. Toch deed ik hetzelfde. Maar de directe feedback, iedereen eigen nakijkvel of eigen online oefening...er werd niet of nauwelijks gelopen tijdens de les. Meer gedaan dan op een dag zonder iPads. Ik vraag me wel of of de lesstof ook goed is blijven zitten. In een week is dat nauwelijks te testen. We hebben een hoop plezier gehad en goed gebruik gemaakt van soc. media.

   

  Voordat iPads in onderwijs kan slagen, moet er veel meer content komen. Ook een controle voor leerkrachten dat er goed is gewerkt. Ik heb alles zelf gemaakt m.u.v. iBooks Argus Clou van Malmberg. Dat was te gek, geweldig om mee te werken. Ook hier heb ik de volgende vragen: hoe controleer ik, hoe krijg ik de resultaten van de leerlingen te zien? Hoe kan ik bijsturen en wanneer doet het programma dat, hoe zie ik dat, hoe merk ik dat....

   

 • Apps op de iPad ( wensen)

  Nodig:

  • Twitter
  • Dropbox
  • Office: pakket om te lezen en te maken en op te slaan (Office2 HD)
  •  Google earth
  • QRcode-reader
  • Facebook

   

   

  Eventueel ook: 

  • Muiswerk woordenboek 
  •  Didakto Lite 
  • TafelTrainer
  • TafelTrainer JR
  • Educreations Inc 
  • Rekenmachine
  • Rekenpret
  •  Google
  •  iSwifter
  • Topo Europa, Nederland, de lite versie

   

  5 Apps om samen te werken ( iPad-mini-digibord)   

 • Dinsdag 5 juni:

  ·         Klassikale herhaling gebruik iPod, daarna vergelijken met werking van iPad.

  ·         M.b.v. Documenten Camera en digibord ga ik mijn eigen iPad laten zien.

  ·         Apps die we gaan gebruiken: Dropbox, Twitter, facebook, office, QR-reader, Google earth

  ·         Regels/afspraken over wat wel mag en kan: mediawijsheid

  ·         Omgang iPad, we lenen de spullen, wees er dus zuinig op

  ·         Afspraken over combinatie iPad en de reguliere lessen ( verschil, waarom iets wel en waarom iets niet.

  Huiswerk opgeven: Flipping the Classroom. Bekijk je huiswerk digitaal, screencast voor dinsdag 12 juni.

 • Vrijdag 8 juni:

  ·         iPads worden geleverd, plaats geven in de klas

  ·         1 iPad meenemen om te kijken wat er allemaal opstaat

  ·         Eventueel instructiekaarten/films maken over de Apps die erop staan

 • Dinsdag 12 juni ( continurooster):

  8.30 Trefwoord

  8.45 Spelling op eigen niveau: flitsen en WEB 2.0 tool gebruiken.

  Klaar? Bloon

  9.15 Rekenles m.b.v. iPad, rekenstarter, som 1 en 2 op de iPad, som 3 en taken in schrift. iPad kan gebruikt worden als hulpmiddel om de rest van de sommen te maken. Rondje MLO op vaste computers voor degenen die het maandag nog niet hebben gedaan( i.v.m. beveiliging en flash)

  10.00 Lezen, eten en drinken

  10.15 Speelkwartier

  10.30 Circuit met een weektaakbrief

  ·         oefening op digibord

  ·         oefening op computers ( Ambrasoft, kan niet op ipad)

  ·         schriftelijke opdrachten

  ·         opdrachten m.b.v. iPad

  ·         QR-code opdracht

  11.30 Taaloefening op iPad ( Flipping the classroom). Huiswerkopdracht gegeven, Nu vragenrondje en daarna aan de slag.

  12.00 Buiten spelen

  12.15 uur eten

  12.30 uur les Wereldoriëntatie

  13.30 uur Twitter als evaluatiemiddel les wereldoriëntatie

  13.45 uur Facebook bijwerken

  14.00 uur

 • Maandag 11 juni:

  8.30 Trefwoord weekendkring/afspraken dinsdag 5 juni herhalen

  9.00 Dropbox, twitter en Facebook aanmaken, even snuffelen

  9.15 Rekenles m.b.v. iPad, rekenstarter, som 1 en 2 op de iPad, som 3 en taken in schrift. ipad kan gebruikt worden als hulpmiddel om de rest van de sommen te maken. Rondje MLO op vaste computers ( i.v.m. beveiliging en flash)

  10.00 Lezen, eten en drinken

  10.15 Speelkwartier

  10.30 Tafels oefenen met tafeltrainer ( App)

  10.40 Spelling aanbieden en op 3 niveaus m.b.v. iPad. Het is herhaling n.a.v. signaaldictee. Dus les klassikaal en daarna in 3 niveaus oefenen, misschien wel meer niveaus ( even kijken of dat mogelijk is).

  Klaar? Bloon oefenen op de website met de iPad.

  11.10 Taaloefening maken n.a.v. toets. Kan RT geven via screencast, ook de plusleerlingen kan ik op deze manier stimuleren/helpen.

  11.45 Afsluiten met evaluatie van de eerste ochtend, verslag maken op twitter/facebook enz.

   

  13.15 uur Lezen in Beeld op de iPad ( ik heb de tekst ingesproken, de opdrachten interactief gemaakt. Iedereen kan in eigen tempo de les gaan doen. Klaar? Digitale kaart maken Leesstudio

  14.00 uur  Woordenschat maken , interactieve vertelplaat gemaakt om de woorden te bekijken, De oefening in Word gemaakt, kan digitaal ingevuld worden via Dropbox.

  14.15 uur Wereldoriëntatie met de iPad

 • Woensdag-Donderdag-Vrijdag ( mijn duo-collega geeft les)

  Alle rekenlessen en taallessen staan in Dropbox.

  Rekenen: alle sommen 1-2-3 worden digitaal gedaan, rest in schriftje

  Taal: alle lessen worden in Dropbox gezet, men kan de les ook in Word daar invullen en inleveren

   

  Kinderen kunnen via Twitter aan elkaar dingen vragen ( let op: moet wel meerwaarde hebben….., ben benieuwd)/. Via Facebook kunnen ze ervaringen delen. Waar lopen ze tegen aan? Wat vinden ze handig? wat vinden ze lastig? Delen, delen en nog eens delen.

   

 • Het project van Malmberg en Heutink
 • In de week van 11 juni, krijg ik 30 iPads in mijn klas ( één week).

   

   Het is de bedoeling, dat ik in die week een paar lessen ga uitproberen op de iPad met de kinderen.

  .....Toen dacht ik direct...... laat ik nu eens een hele week zoveel mogelijk op de iPad les gaan geven.

  Ik ga proberen om niets te veranderen aan mijn lesgeven, wel iets veranderen aan mijn didactiek. Ik ga de normale rekenlessen en taallessen in die week op het digibord doen, maar de kinderen kunnen ook een deel meedoen op de iPad.

  Ik ga steeds uit van de vraag: Wat is de meerwaarde? Wat voegt het toe? Welke problemen kom ik tegen? Wat leren de kinderen? Effectief onderwijs? Inzet van meer nieuwe middelen, enz.

  Ik heb al een Facebookpagina aangemaakt, waarin ik mijn kennis en de ervaringen van mij en de kinderen wil gaan delen met de rest van Nederland. Uiteraard gebruik ik ook mijn eigen twitteraccount, maar ook het twitteraccount van de groep.

   

  Ik hoef niet na te denken over het opruimen, opladen, netwerk, apps,  enz. Dat wordt voor mij gedaan....

   

  Stap 1: Welke apps heb ik nodig?

  Stap 2: Aanmaken van Dropbox voor de iPads

  Stap 4: Aanmaken van Facebookpagina

  Stap 5: Welke lessen en welke content ga ik omzetten en in dropbox plaatsen

  Stap 6: Wat gebruiken we al en kunnen we ook op de iPad gaan gebruiken

  Stap 7: Wat met de iPad en wat juist weer niet

 • Kennismaken met de iPad

  De kinderen mochten een iPad uit de iPad-kar pakken. In die kar zitten ook de oplaadsnoertjes. 16 iPads op de eerste rij en daaronder dus nog 14 iPads.

  Eén voor één halen ze een iPad. Zodra ze bij hun tafeltje zijn gaan de hoesjes open en gaan ze experimenteren. De leerlingen zijn al gewend om met een iPodf te werken, dus zonder uitleg konden ze aan de slag. Daarna hebben we samen nog even gekeken naar andere mogelijkheden, zoals geluid harder en zachter zetten, een snelmenu-balk oproepen, apps toevoegen, apps vastzetten op de balk onderin. Daarbij maakte ik gebruik van een Documenten Camera en het digibord.

 • Kennismaken met de iPad
 • Rekenen, WIG gr 6 Blok 4B week 2
 • Rekenstarter n.a.v. rekensom : tafels oefenen

  De eerste som gaat over deelsommen met grote getallen. Door eerst een rekenstarter te doen met de tafels, worden de tafels herhaald en daarna kunnen de opdrachten bij som 1 waarschijnlijk beter gemaakt worden.

  De leerlingen kunnen kiezen uit 2 Apps, om de tafels te oefenen. Ze kunnen in eigen tempo en hun eigen tafel bepalen. Door de score die men kan verdienen in te vullen met een eigen naam, worden de leerlingen gestimuleerd en uitgedaagd om de tafelsommen snel en goed te maken.

 • Rekenstarter n.a.v. rekensom : tafels oefenen
 • Reken handig som 1 ( iPad-week)

  Van alle rekenlessen deze week, heb ik de eerste rekensom omgezet naar een interactieve oefening online. Daarbij heb ik gebruik gemaakt van HotPotatoes. Het werken in eigen tempo, de directe feedback en de score achteraf, is een stimulans om extra je best te doen.

   

  Normaal wordt dit in een schriftje gemaakt, de sommen worden daarna nagekeken m.b.v. een nakijkboekje. De fouten worden niet altijd verbeterd en de nadruk van de rekenles ligt op som 2. Dus ook niet altijd de tijd om de foutieve sommen te bekijken en te stimuleren om gemaakte fouten opnieuw te maken.

 • Reken handig som 1 ( iPad-week)
 • Rekenen: som 2 en 3 m.b.v. de ipad

  De leerlingen maken na som 1, de sommen 2 en 3 m.b.v. de iPad. Die sommen zijn niet interactief gemaakt. leerlingen kunnen wel de plaatjes bij de uitleg som ( som 2) vergroten en zo de details beter of eerder zien. Daarnaast kunnen ze ook de sommen vergroten, bijvoorbeeld bij het cijferend optellen. De ene leerling maakt daar gebruik van, de andere leerling weer niet.

  In Dropbox staan ook antwoorden. het voordeel hiervan is: de leerlingen hoeven niet naar de instructietafel om een antwoordboekje te halen, ze hoeven niet de bladzijde op te zoeken en ze hoeven niet te wachten als de antwoordboekjes bezet zijn. Elke leerling kan direct bij de antwoorden.

   

  Natuurlijk blijft er altijd de verleiding om de antwoorden over te schrijven. Diezelfde verleiding heb je ook bij de nakijkboekjes. Maar wijs de leerlingen op het feit dat ze op school zijn om te leren. Antwoorden overschrijven kunnen we allemaal. Maar als je echt wilt leren en op eigen niveau wilt scoren op de toetsen, moet je er wel eerst zelf voor werken....

 • Rekenen: som 2 en 3 m.b.v. de ipad
 • Taal spelling TA groep 6 thema 10
 • Spelling herhalen en oefenen m.b.v. de iPad

  De presentatie die op het digibord wordt getoond, hebben de leerlingen ook op hun iPad staan. Leerlingen kunnen o.a. plaatjes vergroten. Ook staan er links op naar online oefenen. Zo komen de leerlingen direct bij de juiste oefening.

   

  Spelling wordt geoefend met BLOON. Hiermee kunnen leerlingen in eigen tempo en eigen niveau de woorden oefenen. BLOON heeft alle woorden van Taal Actief al ingevoerd. Als leerkracht alleen leerlingen aanmaken en het juiste pakket openzetten. Leerlingen kunnen thuis ook oefenen op deze website.

 • Spelling herhalen en oefenen m.b.v. de iPad
 • Contactformulier

  Wilt u de klas of de juffen een mailtje sturen klik dan op het

   

  >>> CONTACTFORMULIER <<<

   

 • Tablets in het onderwijs
 • SMART Notebook op je iPad
 • QR-codes

  De iPads zijn voorzien van camera. Dus ik ga zeker met QR-codes aan de slag.

   

  Wil ook Flipping the classroom gaan uitproberen. Kijken of dat ook aanslaat in groep 6 van PO. Zit te denken aan een rekensom, of iets van taal ( nieuw item van ontleden: voorzetsels). daarvoor ga ik een QR-code gebruiken, die ze op maandag bekijken, thuis nog eens kunnen bekijken en dinsdag krijgen ze dan de tijd om vragen te stellen en daarna direct aan de slag.

   

 • QR-codes gebruiken bij begrijpend lezen ( iPad-week)
 • Argus Clou: iBooks op de iPad

  Malmberg heeft van zijn methode Argus Clou en Meander een iBooks gemaakt. Daarin vind je de tekst. Je kunt net zoals in een echt boek, bladeren door het boek.

  Je hebt geen apart werkboek, iBooks is leerboek en werkboen in 1. Tijdens het lezen van de tekst komen we dikgedrukte woorden tegen, die kun je aanklikken en er wordt een betekenis gegveen van dat woord. Ook kun je een online woordenboek raadplegen.

  Ook zijn er filmpjes toegevoegd, die kun je dus direct kijken. De opdrachten zijn interactief, je kunt ze vergroten, invullen en directe feedback vragen. Daarnaast kun je stukjes tekst en/of woorden een kleurtje geven, met je vingen kleuren. Die gekleurde stukjes kun je weer op een apart "blaadje" teruglezen, opslaan en later weer oproepen. In de 2 lessen die wij hebben gedaan, konden we niet alles doen.De leerlingen vonden het geweldig, alle extraatjes, vergroten en de directe feedback. Leerlingen kunnen in eiegn tempo door de stof. Je kunt uietraard ook stukjes klassikaal aanbieden. Kortom... een methode met vele mogelijkheden en een prachtig iBooks voor de iPad.... KLasse...

 • Argus Clou: iBooks gebruiken op de iPad
 • iBooks Argus Clou ( iPad)
 • Begrippenfilmpje Argus Cliu ( iPad)
 
Add to Yurls