juf Linda Humme
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Wat zijn QRcodes? Hoe maak je zelf QRcodes?

Wat kun je ermee? Wat kun je er mee in de klas? Wat is de meerwaarde in het onderwijs?

Ik geef informatie en diverse tips. We gaan samen aan de slag: het maken van QRcodes en hoe in te zetten in de groep. Wat zijn de (didactische) mogelijkheden?

Doel: Na deze workshop weet u wat QRcodes zijn, hoe u ze zelf kunt maken en hoe u ze kunt inzetten in uw groep.

Duur: 120 minuten

Wat is nu WEB 2.0? Wat kun je ermee in het onderwijs? Welke WEB2.0-tools zijn er zoal en wat is bruikbaar in het onderwijs...

Doel: informatie over WEB 2.0 en er wordt gekeken naar diverse toepassingen in het (PO) onderwijs ( twitter, online woordwolken maken, prikborden gebruiken, enz.)

Duur: 90/120 minuten

heeft u speciale wensen? Wilt u specifiek aansluiten aan bepaalde visie, methode, materialen, werkwijze, enz.?

Dan gaan we in gesprek en wordt de inspiratie en workshop op MAAT gemaakt.

 

Werken op of met een digibord (inspiratie)

We gaan kijken naar de meerwaarde van het digibord. Naast het “beameren” van allerlei plaatjes, filmpje en websites, gaan we het digibord echt gebruiken. Diverse vakgebieden komen aan bod.

Hoe kunt u het digibord gebruiken als u kijkt naar passend onderwijs?

Wat is interactie met het digibord tijdens de les? Hoe regelt u dat? Welke materialen kunt u gebruiken?

Kortom, we gaan eens kijken hoe we door de inzet van het digibord, leerprestaties en vaardigheden van de leerlingen kunnen vergroten. We kijken ook naar effectief onderwijs.

 

Er worden diverse materialen getoond en dat wordt weer direct vertaald naar de klassensituatie.

Kortom: heel veel tips, websites, activiteiten, klassenmanagement.....inspiratie

Doel: meerwaarde van digibord verkennen

Duur: 90/120 minuten

We gaan kijken naar de meerwaarde van het digibord bij de kleuters. Naast het “beameren” van allerlei plaatjes, filmpje en websites, gaan we het digibord echt gebruiken. Het is een uitstekend middel om interactief bezig te zijn met de beginnende gecijferdheid , geletterheid en andere ontwikkelingsgebieden.

We kijken naar de inzet tijdens kringactiviteiten, gebruik  tijdens de werklessen en de muzieklessen.

Kortom, we gaan eens kijken hoe we door de inzet van het digibord, leerprestaties en vaardigheden van de leerlingen kunnen vergroten. We kijken ook naar effectief onderwijs.

 

Doel: inspiratie geven over de mogelijkheden en inzetbaarheid bij kleuters

Duur: 90/120 minuten

Rekenen op of met het digibord (inspiratie)

We gaan kijken naar de meerwaarde van het digibord. Naast het “beameren” van allerlei plaatjes, filmpje en websites, gaan we het digibord echt gebruiken.

We kijken naar de opbouw van een rekenles. Hoe kunnen we het digibord inzetten bij startactiviteiten, het automatiseren, herhalingsmomenten, instructie, verlengde instructie, (in)oefenen, zelfstandige verwerking en de evaluatie.

Hoe kunt u het digibord gebruiken als u kijkt naar passend rekenonderwijs?

Wat is interactie met het digibord tijdens de rekenles? Hoe regelt u dat? Welke materialen kunt u gebruiken?

Kortom, we gaan eens kijken hoe we door de inzet van het digibord, leerprestaties en vaardigheden van de leerlingen kunnen vergroten. We kijken ook naar effectief onderwijs.

Duur: 90/120 minuten

Hoe maak je nu een goede interactieve rekenles?

Waar let je op? Voor wie wordt de les gemaakt?

 

We bekijken verschillende lesmodellen; er worden diverse voorbeelden getoond. Na elke lesfase gaan we ook direct aan de slag. De deelnemers krijgen de kans om de voorbeelden na te maken, aan te passen voor hun eigen groep.

De voorbeelden worden weer vertaald naar de praktijk.

Meenemen: laptop met digibordsoftware en rekenboek/handleiding

Duur: 90/120 minuten

Vragen? Klik hieronder:

 

>>> CONTACTFORMULIER <<<

 

Vanaf mei 2007 tot februari 2011 ben ik werkzaam geweest bij SMART NL. Ik ben begonnen als trainer, en de laatste jaren heb ik als SMART certified Education Consultant gewerkt.

Vanaf januari 2011 heb ik mijn eigen bedrijf gestart, zodat ik verder, dieper kon gaan m.b.t. digiborden. Vooral onderwijskundig, dus de inzet en gebruik daarvan.

Daarnaast heb ik mij ook verdiept in andere digiborden (Active Board, Interwrite, HD) en de mogelijkheden daarvan. Zo geef ik inspiratiesessies, workshops en trainingen op andere digiborden. 

 

Sinds 2012 ben ik gecertificeerd trainer Presenter van Prowise. Ook de tablets van Prowise gebruik ik in mijn eigen klas en soms tijdens trainingen.

 

Ik maak screencast, instructiefilmpjes en probeer "flipping the classroom" op de basisschool vorm te geven.

 

Onderwijs passend maken is een passie voor mij. Kinderen uitdagen en motiveren op hun niveau met inzet van nieuwe middelen en denkend aan effectief onderwijs.

 

 

Sinds 1-1-11 heb ik een eenmans-zaak.

Donderdag en vrijdag geef ik les op de St. Nicolaasschool in Nieuwveen.

Op de andere dagen geef ik trainingen, workshops en inspiratiesessies m.b.t. ICT in de klas. Ik wil leerkrachten enthousiasmeren en op weg helpen om onderwijs te kunnen geven met ICT.

 

Daarnaast werk ik als ZZP-er voor Malmberg. Ik houd mij bezig met digibordlessen ( Wereld in getallen). Ik doe de pilot Lezen in beeld van Zwijsen. Ik heb meegekeken naar de softwareontwikkeling van Thieme take it easy.

 

Binnenkort ga ik aan de slag met Teach32. Ik ga op zoek naar de meerwaarde om met meerdere leerlingen tegelijk op het digibord te werken ( draadloos, op afstand)

 

Meer info: www.lindahumme.nl

Afspraak maken? info@lindahumme.nl

 

Hoe krijg ik leerlingen nu aan het werk op een digibord/SMRT Board? Hoe doe ik dat in mijn klas? Welke rol heeft de leerkracht hierbij? Waar vind ik materiaal op Internet, om leerlingen aan het werk te zetten op het digibord/SMART Board?

 

Doel: leerlingen gaan aan het werk op een digibord/SMART Board

Duur: 120-180 minuten 

Taal op of met het digibord (inspiratie)

“beameren” van allerlei plaatjes, filmpje en websites, gaan we het digibord echt gebruiken.

We kijken naar de vier taaldomeinen:

  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Schrijven
  • Lezen
  • Begrippen en taalverzorging

Hoe kunnen we het digibord inzetten bij deze taaldomeinen: ontleden, spelling, communicatie, begrijpend lezen, schrijven van teksten, interpunctie, spreekwoorden, woordenschat, enz.

Hoe kunt u het digibord gebruiken als u kijkt naar passend taalonderwijs?

Wat is interactie met het digibord tijdens de taalles? Hoe regelt u dat? Welke materialen kunt u gebruiken?

Kortom, we gaan eens kijken hoe we door de inzet van het digibord, leerprestaties en vaardigheden van de leerlingen kunnen vergroten. We kijken ook naar effectief onderwijs.

Duur: 90/120 minten

Hoe maak je nu een goede interactieve taalles?

Waar let je op? Voor wie wordt de les gemaakt?

 

We bekijken naar de vier taaldomeinen:

  • Mondelinge taalvaardigheid
  • Schrijven
  • Lezen
  • Begrippen en taalverzorging

Err worden diverse voorbeelden getoond. Na elke lesfase gaan we ook direct aan de slag. De deelnemers krijgen de kans om de voorbeelden na te maken, aan te passen voor hun eigen groep.

De voorbeelden worden weer vertaald naar de praktijk.

Meenemen: laptop met digibordsoftware en taalboek/handleiding (taal en spelling)

Duur: 90/120 minuten

(Advertentie)
(Advertentie)

Tablets in je klas, ieder kind een tablet of een paar tablets gebruiken per klas.

 

Hoe regel je dat? Hoe zet je tablets in?

Welke apps zijn bruikbaar, gratis of betaald?

Hoe zet je apps in, waar vindt men goede voorbeelden?

 

Allemaal vragen die ik regelmatig krijg vanuit het onderwijs.

In deze workshop krijgt u informatie over de inzet van tablets, stukje klassenmanagement. Ook de apps komen aan bod.

We eindigen met WEB2.0 tools. Een paar tools worden bekeken en daarna kunt u eventueel zelf aan de slag gaan.

Waar vind ik..........?

Op Internet is zoveel te vinden. Waar staat nu wat en hoe zet ik dat in tijdens mijn lessen?

 

Hoe zit het nu met ©opyright?

 

Doel: zoektocht op Internet ontdekken, materialen vertalen naar eigen klassensituatie

Duur: 90 minuten

Er zijn prachtige registratiesystemen waarin je cijfers kunt zetten.......,maar wat als u nu van uw eigen methode/toets een lijst wilt hebben, die direct aangeeft wat het cijfer is en wie er uitvallen naar boven en/of naar beneden?

Geen rekenmachine meer gebruiken bij het middelen van de cijfers?

Samen gaan we kijken hoe we die cijferlijsten kunnen maken en gebruiken op uw school.

 

Doel: cijferlijsten maken van uw eigen methode/toetsen

Duur: 120-180 minten

Op scholen wordt veel gewerkt met software. Weten de leerkrachten welke software er op school geïnstalleerd is? kennen ze die software ook? Wordt het daarna ook nog intensief ingezet? Zit er een doorlopende lijn in een bepaald softwareprogramma?

 

Software bekijken op school, nalopen wat er eventueel nog geschoold moet worden. Kijken naar een eventuele doorlopende lijn in de softwareprogramma's schoolbreed.

 

Doel: bestaande, gekochte software verkennen en inzetten in de klas

Duur: ligt aan softwareprogramma ( 90 minuten tot 180 minuten)

Yurls is een krachtige tool om een eigen startpagina te maken voor uw school of klas. Er zitten vele mogelijkheden in om kennis snel te delen op Internet.

Doel: verkennen en aanmaken van een eigen Yurls

Duur: 60 tot 120 minuten

Waar hang je een digibord? Hoe krijg je kinderen bij het digibord? Hoe gaat de leerkracht bij het digibord staan, hoe is de interactie russen leerkracht en leerling? Groepjes bij het digibord? Het digibord gebruiken tijdens taal, rekenen en spelling?

Klassikaal werken of juist niet?

Kinderen laten presenteren of juist niet?

Effectief onderwijs...meerwaarde van digibord ontdekken door goed klassenmanagement.

 

Deze vragen en nog meer...gaan we samen bekijken en zoeken naar oplossingen.  

Doel: digibord inzetten in je groep kijkend naar klassenmanagement

Duur: 90 minuten